Menu Zavrieť

Zásady ochrany osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie. Kontaktujte nás na adrese obchod@deres.sk, ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa používania vašich osobných údajov a my vám radi pomôžeme. Používaním tejto stránky alebo našich služieb súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov tak, ako je to popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Obsah

 1. Definície použité v týchto zásadách
 2. Dodržiavanie zásad ochrany údajov
 3. Aké práva máte vo vzťahu k vašim osobným údajom
 4. Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme
 5. Ako používame vaše osobné údaje
 6. Kto iný má prístup k vašim Osobným údajom
 7. Ako zabezpečujeme vaše údaje
 8. Informácie o cookies
 9. Kontaktné informácie

Definície

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Spracovanie– akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na Osobných údajoch alebo na súboroch Osobných údajov.
Dátový subjekt – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
Dieťa – fyzická osoba mladšia ako 16 rokov.

Zásady ochrany údajov

Sľubujeme, že sa budeme riadiť nasledujúcimi zásadami ochrany údajov:

 • Spracovanie je zákonné, spravodlivé, transparentné. Naše spracovateľské činnosti majú zákonné dôvody. Pred spracovaním osobných údajov vždy zohľadňujeme vaše práva. Na požiadanie vám poskytneme informácie o spracovaní.
 • Spracovanie je obmedzené na daný účel. Naše spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené.
 • Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi. Zhromažďujeme a spracúvame minimálne množstvo osobných údajov, ktoré sú potrebné na akýkoľvek účel.
 • Spracovanie je obmedzené časovým obdobím. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné.
 • Budeme sa snažiť zabezpečiť presnosť údajov.
 • Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili integritu a dôvernosť údajov.

Práva dátového subjektu

Dátový subjekt má tieto práva:

 1. Právo na informácie – to znamená, že musíte vedieť, či sa vaše osobné údaje spracovávajú; aké údaje sa získavajú, odkiaľ sa získavajú a prečo a kým sa spracúvajú.
 2. Právo na prístup – to znamená, že máte právo na prístup k údajom zozbieranými o vás. To zahŕňa vaše právo požadovať a získať kópiu vašich osobných údajov.
 3. Právo na opravu – máte právo požadovať opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 4. Právo na vymazanie – čo znamená, že za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich záznamov.
 5. Právo na vymazanie – čo znamená, že za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich záznamov.
 6. Právo namietať proti spracovaniu – v niektorých prípadoch máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, napríklad v prípade priameho marketingu.
 7. Právo namietať proti automatizovanému spracovaniu – to znamená, že máte právo namietať proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania a nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní. Toto právo môžete uplatniť vždy, keď dôjde k výsledku profilovania, ktorý vyvoláva právne účinky, ktoré sa vás týkajú  alebo vás významne ovplyvňujú.
 8. Právo na prenosnosť údajov – máte právo získať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte alebo ak je to možné, ako priamy prenos z jedného zdroja na druhý.
 9. Právo podať sťažnosť – v prípade, že odmietneme vašu žiadosť v rámci práva na prístup, poskytneme vám dôvod odmietnutia. Ak nie ste spokojní so spracovaním Vašej žiadosti, kontaktujte nás.
 10. Právo na pomoc dozorného orgánu – to znamená, že máte právo na pomoc dozorného orgánu a právo na iné právne prostriedky nápravy, ako napr. nárok na náhradu škody.
 11. Právo na odstúpenie od súhlasu – máte právo odvolať akýkoľvek daný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Informácie, ktoré ste nám poskytli
Môže to byť vaša e-mailová adresa, meno, fakturačná adresa, adresa bydliska atď. – hlavne informácie, ktoré sú potrebné na doručenie produktu / služby alebo na zlepšenie spokojnosti zákazníkov s nami. Ukladáme informácie, ktoré nám poskytnete, aby ste mohli na webovej stránke komentovať alebo vykonávať iné aktivity. Tieto informácie zahŕňajú napríklad vaše meno a e-mailovú adresu.

Informácie o vás sa automaticky zhromažďujú
Zahŕňa to informácie, ktoré sú automaticky uložené v súboroch cookie a iných nástrojoch relácie. Napríklad informácie o vašom nákupnom košíku, vaša adresa IP, história nákupov (ak existuje) atď. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie skúseností zákazníkov. Ak používate naše služby alebo sa pozriete na obsah našej webovej stránky, vaše aktivity môžu byť zaznamenané.

Informácie od našich partnerov
Získavame informácie od našich dôveryhodných partnerov s potvrdením, že majú právne dôvody na zdieľanie týchto informácií s nami. Je to buď informácia, ktorú ste im priamo poskytli, alebo o ktorej ste sa dozvedeli z iných právnych dôvodov. Pozrite si zoznam našich partnerov na tomto odkaze..

Verejne dostupné informácie
Môžeme zhromažďovať informácie o vás, ktoré sú verejne dostupné.

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na:

 • registrácia vášho účtu
 • poskytovanie ďalších produktov a služieb, ktoré ste požadovali
 • poskytovanie reklamných predmetov na vašu žiadosť a komunikáciu s vami v súvislosti s týmito produktmi a službami
 • komunikácia a interakcia s vami
 • upozornenia na zmeny našich služieb.
 • zvýšenie spokojnosti s našimi službami
 • splnenie povinnostá vyplývajúcimi zo zákona alebo zmluvy;

Vaše osobné údaje používame z legitímnych dôvodov a / alebo s vaším súhlasom.

Na základe uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvných záväzkov spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • na vašu identifikáciu
 • pre poskytnútir služby alebo odoslanie produktu
 • pre komunikáciu ohladne predaja, alebo fakturácie

Z dôvodu oprávneného záujmu spracujeme vaše osobné údaje na tieto účely:

 • zaslanie personalizovanej ponuky – (od nás alebo od našich vybraných partnerov)
 • správa a analýza našej klientskej základne (nákupné správanie a história) s cieľom zlepšiť kvalitu, rozmanitosť a dostupnosť poskytovaných produktov a služieb.
 • tvorba dotazníkov týkajúcich sa spokojnosti klientov

Pokiaľ ste nás ešte neinformovali, uvažujeme o tom, že vám ponúkneme produkty alebo služby, ktoré sú podobné alebo rovnaké ako vaša história nákupu a správanie pri prehliadaní, aby sme vyhoveli vašim záujmom.

S vaším súhlasom spracujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • posielať vám informačné bulletiny a ponuky kampaní (od nás a / alebo od našich vybraných partnerov);
 • na iné účely , na ktoré sme si vyžiadali váš súhlas.

Vaše osobné údaje spracujeme za účelom splnenia záväzku vyplývajúceho zo zákona a / alebo použitia Vašich osobných údajov pre možnosti ustanovené zákonom. Vyhradzujeme si právo anonymizovať získané osobné údaje a používať tieto údaje. Údaje, ktoré sú mimo rámca tejto politiky, použijeme len vtedy, ak sú anonymizované. Vaše fakturačné údaje a ďalšie informácie, ktoré sme o vás získali, uchovávame tak dlho, ako je potrebné na účtovné účely alebo iné povinnosti vyplývajúce zo zákona, ale nie dlhšie ako je nutné.

Vaše osobné údaje môžeme spracovať na ďalšie účely, ktoré tu nie sú uvedené, ale sú kompatibilné s pôvodným účelom, na ktorý boli údaje zhromaždené. Za týmto účelom zaistíme, že:

 • prepojenie medzi účelom, kontextom a povahou osobných údajov je vhodné na ďalšie spracovanie
 • ďalšie spracovanie by nepoškodilo vaše záujmy a bolo by vhodné zabezpečiť spracovanie.

Budeme vás informovať o každom ďalšom spracovaní a účeloch.

Kto iný môže pristupovať k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje nezdieľame s cudzími ľuďmi. Osobné údaje o vás sú v niektorých prípadoch poskytované našim dôveryhodným partnerom, aby sme vám buď umožnili poskytovať službu, alebo zlepšili vaše skúsenosti so zákazníkmi. Vaše údaje zdieľame s:

Naši partneri pre e-shop Dereš sú:

 • FIO Banka (platby v CZK)
 • Tatra Banka (platby v EUR)
 • Stripe (platobná brána pre kreditné a debetné karty)
 • mapmusic s.r.o. (prevádzkovateľ e-shopu)

Spolupracujeme len so spracovateľskými partnermi, ktorí sú schopní zabezpečiť primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám alebo verejným činiteľom, keď sme tak zo zákona povinní tak urobiť. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť tretím stranám, ak s tým súhlasíte alebo ak na to existujú iné právne dôvody.

Ako zabezpečujeme vaše údaje

Snažíme sa, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Na komunikáciu a prenos údajov (napr. HTTPS) používame bezpečné protokoly. Tam, kde je to vhodné, používame anonymizáciu a pseudonymizáciu. Sledujeme naše systémy pre prípadné zraniteľnosti a útoky.

Aj keď sa maximálne snažíme, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií. Sľubujeme však, že upozorníme príslušné orgány na porušenia údajov. Budeme vás tiež informovať, ak existuje ohrozenie vašich práv alebo záujmov. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili narušeniu bezpečnosti a pomáhali orgánom v prípade akéhokoľvek porušenia.

Ak máte u nás účet, musíte mať svoje užívateľské meno a heslo tajné.

Deti

Nemáme v úmysle zbierať alebo vedome zbierať informácie od detí. S našimi službami sa nezameriavame na deti.

Cookies a iné technológie, ktoré používame

Používame cookies alebo podobné technológie na analýzu správania zákazníka, spravujeme webové stránky, sledujeme pohyby používateľov a zhromažďujeme informácie o užívateľoch. To sa robí s cieľom personalizovať a zlepšiť vaše skúsenosti s nami.

Cookie je malý textový súbor uložený vo vašom počítači. Cookies ukladajú informácie, ktoré slúžia na to, aby stránky fungovali. Prístup k súborom cookie vytvoreným na našich webových stránkach je možný iba od nás. Súbory cookie môžete ovládať na úrovni prehliadača. Výber vypnutia cookies môže brániť v používaní určitých funkcií.

Súbory cookie používame na tieto účely:

 • Potrebné cookies – tieto cookies sú potrebné na to, aby ste mohli používať niektoré dôležité funkcie na našich webových stránkach, ako napríklad prihlásenie. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne osobné údaje.
 • Funkčné cookies – tieto cookies poskytujú funkčnosť, ktorá robí používanie našej služby pohodlnejším a umožňuje poskytovanie personalizovanejších funkcií. Môžu si napríklad zapamätať vaše meno a e-mail vo formulároch na komentáre, takže pri komentovaní nemusíte znova zadávať tieto informácie.
 • Cookies pre analýzu – tieto cookies sa používajú na sledovanie používania a výkonnosti našich webových stránok a služieb
 • Reklamné cookies – tieto cookies sa používajú na doručovanie reklám, ktoré sú relevantné pre vás a vaše záujmy. Okrem toho sa používajú na obmedzenie počtu zobrazení reklamy. Zvyčajne sa umiestňujú na webové stránky prostredníctvom reklamných sietí s povolením prevádzkovateľa webovej stránky. Tieto súbory cookie si pamätajú, že ste navštívili webovú stránku a tieto informácie sa zdieľajú s inými organizáciami, napríklad s inzerentmi. Často sú zacielenia alebo reklamné súbory cookie prepojené s funkčnosťou stránok, ktorú poskytuje iná organizácia.

Súbory cookie uložené v počítači môžete odstrániť pomocou nastavení prehliadača. Prípadne môžete ovládať niektoré súbory cookie tretej strany pomocou platformy na vylepšenie ochrany osobných údajov, ako napríklad optout.aboutads.info alebo youronlinechoices.com. Viac informácií o cookies nájdete na stránke allaboutcookies.org.

Na meranie návštevnosti na našich webových stránkach používame službu Google Analytics. Spoločnosť Google má vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré si môžete prezrieť TU. Ak chcete zrušiť sledovanie pomocou služby Google Analytics, navštívte stránku Google Analytics opt-out page.

Kontakt

Prevádzkovateľom e-shopu Dereš je spoločnosť mapmusic s.r.o.

mapmusic s.r.o.
Mesačná 7
821 02 Bratislava
Slovensko

Spoločnosť zaregistrovaná v OR OS Bratislava I, vložka číslo: 116599/B

konateľ: Martin Uherčík
kontakt: +421 905 627 591, info@mapmusic.sk

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov. Posledná úprava bola vykonaná 16. mája 2021

Dereš Shop